Monthly Archives: October 2015

Làm sao để phân biệt được nấm Linh chi thật giả?

Câu hỏi: Làm sao để phân biệt được nấm Linh chi thật giả? Trả lời: Để phân biệt được nấm linh chi thật giả cách chính xác nhất là phân tích thành phần dược tính, nếu không có điều kiện thì bằng cảm quan tuy nhiên nếu nhận biết bàng cảm quan thì khó vì công nghệ làm nấm linh ... Read More »

Vì sao Nấm Linh Chi có rất nhiều công dụng?

Câu hỏi: Vì sao Nấm Linh Chi có rất nhiều công dụng, cho biết cơ chế tác động của Nấm Linh Chi đối với cơ thể con người như thế nào? Trả lời: Cấu trúc độc đáo gồm nhiều thành phần khoáng tố vi lượng (119 chất), trong đó một số khoáng tố như Germanium hữu cơ, vanadium, crôm… hay ... Read More »